Na portal je stavljena sjajna knjiga pod nazivom KLIMA SRBIJE, čiji su autori dr Vladan Ducić i dr Milan Radovanović, a u kojoj je detaljno prikazana klima Srbije.

Knjiga KLIMA SRBIJE je nastala na osnovu višegodišnjeg rada i na osnovu ogromne baze podataka, koja je podrazumevala složena testiranja i provere. Autori su takođe koristili i najnovije rezultate relevantnih naučnih institucija. Pritom su prezentovali i argumentovane kritičke osvrte, kao i prikaze različitih stavova o klimatskim promenama. Kako se klima Srbije mora posmatrati u širim dimenzijama, autori su to posebno primenili u delu knjige u kome se govori o klimatskim faktorima i atmosferskoj cirkulaciji. Za analizu osnovnih klimatskih elemenata autori su koristili standardni klimatološki period 1961–1990. godina, i to za 78 meteoroloških stanica koje mere temperaturu i 912 stanica koje mere količinu padavina. Inače, ova knjiga se bavi i (uvek) aktuelnom temom o uticajima tzv. „globalnog zagrevanja“, a posebno je analizirana uloga čoveka, odnosno veličina antropogenog uticaja na klimu.

Pri kraju knjige je, kao svojevrstan prilog, dat detaljan hronološki pregled meteoroloških i klimatskih pojava u Srbiji i njenom širem okruženju, a na osnovu uvida u veći broj putopisa, privrednih istorija, hronika, manastirskih i drugih zapisa, istorijskih studija, itd…

Na samom kraju knjige je dat tabelarni pregled nekih klimatskih elemenata za određeni broj meteoroloških stanica u Srbiji, za period 1961-1990. godina.

Mora se napomenuti da je u Srbiji nedopustivo malo literature i radova koji se bave prikazom klimatskih karakteristika Srbije, tako da ova knjiga predstavlja pravi raritet.

klima-srbijeIzvod iz sadržaja knjige:

 • PREDGOVOR
 • UVOD
 • Atmosfera
 • Vreme i klima
 • Razvoj meteoroloških osmatranja u Srbiji
 • OPŠTI GEOGRAFSKI I KLIMATSKI USLOVI
 • Položaj
 • Reljef
 • Vode – mora, jezera i reke
 • Vegetacija
 • Naselja
 • ATMOSFERSKA CIRKULACIJA
 • Atmosferska kolebanja velikih razmera
 • Cirkulacioni procesi srednjih i malih razmera
 • PROSTORNA RASPODELA KLIMATSKIH ELEMENATA
 • Vazdušni pritisak
 • Temperatura vazduha
 • Vetar
 • Oblačnost i relativna vlažnost
 • Padavine
 • REGIONALNA KLIMATOLOGIJA SRBIJE
 • Klasifikacije klimata
 • Tipovi klimata Srbije
 • KOLEBANJE KLIMATA
 • Prirodni faktori kolebanja klimata
 • Astronomski faktori
 • Geofizički faktori
 • Novi pristup u proučavanju atmosferskih i klimatskih procesa
 • Antropogeni uticaji na vreme i klimu
 • Savremena klimatska kolebanja na osnovu podataka za Beograd
 • Intenzitet ostrva toplote Beograda – uzroci i njegova dinamika
 • Regionalni aspekti klimatskih kolebanja u Srbiji
 • Stanje i dinamika ozonskog omotača
 • PROJEKCIJE KLIME SRBIJE U BUDUĆNOSTI
 • Osvrt na projekcije IPCC
 • Projekcije buduće emisije CO2
 • Očekivane klimatske promene u Srbiji
 • POGOVOR
 • LITERATURA
 • SUMMARY
 • PRILOG
Podeli
Jedan od osnivača i urednika portala MeteoPlaneta. Rođen je 1971. godine u Beogradu. Meteorologijom se intenzivno bavi od 1989. godine. Njegova omiljena oblast izučavanja u okviru meteorologije je KLIMATOLOGIJA, odnosno prikupljanje, obrada i analiza meteoroloških podataka. Uradio je veliki broj klimatskih analiza i stručnih radova iz oblasti klimatologije. Jedan od najznačajnijih prioriteta u njegovoj aktivnosti je očuvanje srpske meteorološke arhive, unos meteoroloških podataka sa celokupne teritorije Srbije, odnosno digitalizacija rezultata srpskih meteoroloških merenja i osmatranja. Njegovom ličnom inicijativom i angažmanom je urađena digitalizacija starih beogradskih merenja Vladimira Jakšića sa Senjaka (period 1848-1899).