Na portal je stavljena prva naučno-stručna studija o klimi Podgorice.

KLIMA PODGORICE – Dragan Burić, Radomir Ivanović i Luka Mitrović (PDF)

 

IZVOD IZ RECENZIJE:

…. Materijal koji rukopis „KLIMA PODGORICE“ tretira je sistematizovan u 6 glava.

U prvoj glavi dat je kratak istorijski pregled razvoja meteorološke službe u Crnoj Gori i o mreži meteoroloških stanica. U glavi 2 su prikazane geografske karakteristike Crne Gore i regiona Podgorice. Naglašeno je da je to razmeđa različitih geografskih cjelina. U glavi 3 su opisane fizičko-geografske karakteristike Podgorice. Date su osnovne karakteristike Podgoričko-skadarske kotline, kojoj Podgorica pripada. Dalje, u glavi 4, opisani su modifikatori klime. Tu su obuhvaćeni astronomski, geografski i meteorološki faktori. Ukratko su navedeni svi najznačajniji faktori iz pojedinih kategorija koji utiču na klimu Podgorice. U glavi 5 je glavni sadržaj ove monografije. Opisani su svi naznačajniji meteorološki podaci koji su izmjereni na meteorološkoj stanici Podgorica, ili na drugim mjestima iz posmatrane oblasti. Obuhvaćeno je: osunčavanje, globalno zračenje, temperatura tla i vazduha, relativna vlažnost, oblačnost, padavine, vjetar i vazdušni pritisak. Iz ovih osnovnih elemenata izvedeni su mnogi kompleksniji klimatski pokazatelji. Time se klimatski prikaz Podgorice približava raznovrsnim korisnicima. U 6. glavi prikazana je klasifikacija klime Podgorice prema Kepenovom principu.

Tekst monografije, autora Dragana Burića, dr Radomira Ivanovića i mr Luke Mitrovića, je pisan na visokom stručnom nivou, jezički korektno i razumljivo. Ona predstavlja jedno kompletno djelo koje se bavi klimom Podgorice. U monografiji je data svestrana analiza klimatskih pokazatelja koristeći najsavremenije metode.

Analize su praćene većim brojem grafičkih prikaza koji omogućuju lakše praćenje opisa koji su inače, zbog kompleksnosti, vrlo komplikovani za razumijevanje. Izdavanje ove monografije, prve ove vrste za područje Podgorice, pomoći će svima koji se interesuju za ovu važnu oblast meteorologije.

Autor recenzije: prof. dr Mlađen Ćurić

Klima Podgorice

Podeli
Jedan od osnivača i urednika portala MeteoPlaneta. Rođen je 1971. godine u Beogradu. Meteorologijom se intenzivno bavi od 1989. godine. Njegova omiljena oblast izučavanja u okviru meteorologije je KLIMATOLOGIJA, odnosno prikupljanje, obrada i analiza meteoroloških podataka. Uradio je veliki broj klimatskih analiza i stručnih radova iz oblasti klimatologije. Jedan od najznačajnijih prioriteta u njegovoj aktivnosti je očuvanje srpske meteorološke arhive, unos meteoroloških podataka sa celokupne teritorije Srbije, odnosno digitalizacija rezultata srpskih meteoroloških merenja i osmatranja. Njegovom ličnom inicijativom i angažmanom je urađena digitalizacija starih beogradskih merenja Vladimira Jakšića sa Senjaka (period 1848-1899).

2 Komentari

  1. U našoj METEO BIBLIOTECI ima dosta meteo knjiga, radova, tekstova i dokumenata.
    Objavili smo gotovo sve što imamo i do čega smo došli.