Prema najnovijim merenjima temperature mora u regionu su optimalne za kupanje.

U Crnoj Gori danas je na svim mernim lokacijama (Petrovac, Budva, Bar, Ulcinj, Herceg Novi) danas u 13h temperatura mora iznosila 25ºC.

Temperature mora - Mediteran - 02.07.2014

U Hrvatskoj se temperatura mora kreće između 23 i 26ºC – koliko je danas izmereno u Dubrovniku, međutim najveći broj stanica meri upravo najnižu vrednost tj. 23ºC što je svakako zadovoljavajuće.

I temperature mora u Grčkoj kreću se između 22 i 26ºC što je u nivou prosečnih vrednosti za ovaj deo jula.

Prema prognozama Operational Oceanography Group Italy topli talas koji se očekuje u našim krajevima narednih dana odraziće se i na temperature mora, pa će one biti za 2 do 4 stepena više kroz nedelju dana. Pogledajmo animaciju prema ovoj numeričkoj prognozi:

Temperature mora - Mediteran - animacija do 10.07.2014

Ubedljivo su najtoplije južne obale Turske, kao i zapadne obale Italije. Temperature Jadranskog mora su u okviru prosečnih vrednosti za ovo doba godine. Najčešće, more je najtoplije u drugoj polovini avgusta i prvoj polovini septembra meseca.

Podeli
Jedan od osnivača i urednika sajta MeteoPlaneta, inicijator osnivanja i sadašnji predsednik Udruženja EkoMeteos. Rođen je 1993. godine u Zrenjaninu. Meteorologijom je počeo da se bavi sa svojih 9 godina, a prognozama i analizama vremena od svoje 13. godine. Njegove preokupacije su studije, ali i sve vezano za Udruženje EkoMeteos. Glavni je prognostičar i programer našeg tima. U meteorologiji ga najviše zanimaju prognoze, ali i tehnička meteorologija – automatske meteorološke stanice, radari…