Aktuelna hidrološka situacija u zemlji je nešto bolja nego prethodnih dana, nema značajnijih porasta vodostaja na rekama, osim na Dunavu, koji je sada uglavnom u granicama redovne odbrane od poplava, tokom većeg dela svog toka kroz Srbiju. U nastavku teksta, donosimo vam pregled aktuelne hidrološke situacije…

SAVA

Sava je na ulazu u Srbiju, prema merenjima automatske hidrološke stanice Jamena u stagnaciji. Međutim na toj stanici od jutros nema merenja, tako da nismo u prilici da podelimo najsvežije podatke. Trend na toj mernoj lokaciji jeste -7cm za poslednjih 12h. Dakle možemo zaključiti da je vodostaj Save na ulazu u Srbiju u stagnaciji, odnosno manjem opadanju.

AHS Jamena  (Sava) - nivogram na dan 20.05.2014

Kod Sremske Mitrovice i Šapca Sava takođe ima tendenciju stagnacije i manjeg opadanja, pa je primera radi u Sremskoj Mitrovici u poslednjih 12h vodostaj opao za 12cm, i sada iznosi 777cm.

AHS Sremska Mitrovica  (Sava) - nivogram na dan 20.05.2014

Sava je u porastu jedino u Beogradu, dakle nakon što se u nju uliva Kolubara sa svojim pritokama. Promena vodostaj u poslednjih 12h iznosi +15cm. Prema prognozama, vodostaj na Savi kod Beograda će rasti i narednih dana, i očekuje se da u sredu 22. maja dostigne kotu vanredne odbrane od poplava (600+ cm). Trenutna visina vodostaja iznosi 566cm.

DUNAV

Dunav na ulazu u našu zemlju beleži konstantan porast. U poslednjih 12 sati na toj reci kod Bezdana promena vodostaja iznosi čitavih +98cm. Dakle Dunav je porastao gotovo jedan metar. Međutim to ne treba mnogo da brine, jer na toj lokaciji Dunav još nije ni u granicama redovne odbrane od poplava, a kulminacija vodenog talasa očekuje se u četvrtak, najkasnije petak.

AHS Bezdan  (Dunav) - nivogram na dan 20.05.2014

U Novom Sadu Dunav takođe beleži porast, i to 34cm za 12h. Dakle veći porast kod Novog Sada se tek očekuje, i trebalo bi da do sutrašnjeg dana bude dostignuta redovna odbrana od poplava – kota 450cm.

AHS Novi Sad  (Dunav) - nivogram na dan 20.05.2014

Kada je reč o stanju Dunava u Beogradu (Zemun), odnosno Pančevu, već danima je na snazi redovna odbrana od poplava. Međutim na ovim lokalitetima Dunav za sada srećom znatno sporije raste. Naime, na stanici u Zemunu beleži se porast od 16cm za 12h, koliko je vodostaj porastao i na stanici u Pančevu. Na području Beograda očekuje se da Dunav pređe granicu vanredne odbrane od poplava (tek krajem nedelje), međutim to još uvek nije sigurno i zavisi od mnogo faktora.

AHS Zemun  (Dunav) - nivogram na dan 20.05.2014

AHS Pančevo  (Dunav) - nivogram na dan 20.05.2014

TISA

Budući da je uzvodno od Titela reka Tisa zaista vrlo daleko čak i od redovne odbrane od poplava, za sada nema potrebe da se bavimo njenom analizom uzvodno. Kod Titela i nizvodno, vodostaj je viši i porastao je za 25cm u poslednjih 12 sati. Tako je od danas na snazi redovna odbrana od poplava.

AHS Titel  (Tisa) - nivogram na dan 20.05.2014

Nivogrami i podaci: RHMZ

Možemo zaključiti da je i dalje najkritičnije na Savi, gde ima i najviše problema. Usled natopljenosti vodom nasipi popuštaju i dolazi do pucanja nasipa. To je opasnost koja može dovesti do posledica većih razmera.  Zato je bitno hitno reagovati u ovakvim situacijama, no to je već tuđa nadležnost, ali ipak briga svih nas. Zato vas pozivamo da se uključite u ojačavanje nasipa na raznim lokacijama, ili pomognete ugroženima u poplavama donacijama, ili slanjem prazne SMS poruke na broj 1003. Budimo humani!

Možete pročitati i našu jučerašnju vremensku prognozu, ili pratiti desetodnevnu prognozu i znati kakvo nas vreme očekuje narednih dana! 🙂

Podeli
Jedan od osnivača i urednika sajta MeteoPlaneta, inicijator osnivanja i sadašnji predsednik Udruženja EkoMeteos. Rođen je 1993. godine u Zrenjaninu. Meteorologijom je počeo da se bavi sa svojih 9 godina, a prognozama i analizama vremena od svoje 13. godine. Njegove preokupacije su studije, ali i sve vezano za Udruženje EkoMeteos. Glavni je prognostičar i programer našeg tima. U meteorologiji ga najviše zanimaju prognoze, ali i tehnička meteorologija – automatske meteorološke stanice, radari…