Numerički prognostički modeli

Ova stranica usled tehničkih problema sa serverom, a nemogućnošću zakupa novog usled loše finansijske situacije MeteoPlanete više nije u funkciji.

Prognoza se tokom maja meseca seli na vojvodinameteo.rs