Kakva je veza između promene vremena i pritiska?

Pošto je u oblastima visokog atmosferskog pritiska, anticiklonima, vreme lepše nego u oblastima niskog pritiska, ciklonima, to, u principu, rast atmosferskog pritiska (što se vidi po rastu visine stuba žive u barometru) može sa određenom verovatnoćom da se protumači kao predznak poboljšanja vremena, a opadanje (smanjivanje visine stuba žive) kao predznak pogoršanja. Znači, tendencija pritiska je bitnija nego njegona apsolutna vrednost. Umesto glomaznog živinog barometra korisno je kod kuće imati metalni barometar (aneroid) čija se tačnost u praksi pokazala zadovoljavajućom. Ovaj instrument nam omogućava da saznamo da li je vazdušni pritisak nizak ili visok i da li pritisak „pada“ ili „raste“. Praćenje stanja barometra, uz istovremeno posmatranje promene vremena u određenom mestu, pomaže nam da predvidimo budući karakter vremena. Tako, na primer, približavanje atmosferskog fronta obično je praćeno padom pritiska i jačanjem vetra, naročito uveče i noću, i tada se sa određenom sigurnošću može predvideti pogoršanje vremena sa padavinama.

Barometer

Ipak, vremenski uslovi su veoma složeni i ne određuje ih, kako se ranije smatralo, samo atmosferski pritisak. Često može i da se pogreši, naročito ako se oslonimo na aneroid snadbeven, pored skale pritiska, natpisima tipa: „vrlo suvo“, „stalno lepo“, „lepo „, „promenljivo „, „kiša“, „nevreme“ i slično. Zato su činjeni pokušaji da se utvrde izvesna pravila po kojima se promene vetra (smerovi i brzine) dovode u vezu sa promenama vazdušnog pritiska. Potrebno je proučiti menjanje pritiska, temperature, vlažnosti i vetra sa visinom što nam omogućava da procenimo stepen stabilnosti atmosfere i time odredimo verovatnoću pojave oluja i pratećih burnih promena vremena. Pri tom treba uzeti u obzir i uzajamno dejstvo dolazećeg vazduha sa zemljinom površinom, uticaj reljefa, pojava termičke inverzije u atmosferi, zastoja ciklona, pojava noćnog rashlađivanja tla itd.