Cikloni i anticikloni nisu samo oblasti niskog i visokog vazdušnog pritiska, već dinamički sistemi sa izraženim horizontalnim i vertikalnim kretanjem vazduha. Vazduh u ciklonima struji oko centra niskog vazdušnog pritiska u smeru skazaljke na satu, a u antlciklonima suprotno smeru skazaljke na satu oko centra visokog pritiska. U prizemlju, zbog dejstava sile trenja, vazduh skreće ka nižem pritisku ili središtu ciklona i na periferiji anticiklona.

U centru ciklona, gde postoji konvergencija, vazduh se uzdiže. Na gornjoj granici ovog atmosferskog vrtloga vazduh divergira. Sve dok postoji ravnoteža između konvergencije vazduha u prizemlju i divergencije vazduha na visini, vrednost atmosferskog pritiska u centru ciklona se ne menja. Kada je divergencija vazduha na visini veća od konvergencije u prizemlju, tada pritisak u centru opada (ciklon se produbljuje), a brzina prizemnog vetra se povećava. U suprotnom slučaju, kada je divergencija na visini manja od konvergencije vazduha u prizemlju, pritisak u centru raste (ciklon se popunjava), a brzina prizemnog vetra se smanjuje.

Ciklon (kretanje vazduha1)

U anticiklonima, na visini vazduh konvergira i spušta se u centru anticiklona, a u prizemlju divergira. Kao i kod ciklona, kada postoji ravnoteža između konvergencije i divergencije vazduha, pritisak u centru se ne menja. Kada je konvergencija vazduha na visini veća od divergencije vazduha u prizemlju, anticiklon jača. I obrnuto, kada je konvergencija vazduha na visini manja od divergencije vazduha u prizemlju, anticiklon slabi.

Anticiklon (kretanje vazduha1)

Brzina kojom se vazduh uzdiže ili spušta u ciklonima i anticiklonima je mnogo manja od brzine kojom vazduh kruži oko ovih baričkih sistema. Vertikalna brzina je nekoliko stotina puta manja od horizontalne brzine i reda je veličine nekoliko centimetara u sekundi.

Horizontalno kretanje vazduha u C i AC

Izvor: Mirjana Ruml / Meteorologija
Podeli
Jedan od osnivača i urednika sajta MeteoPlaneta, inicijator osnivanja i sadašnji predsednik Udruženja EkoMeteos. Rođen je 1993. godine u Zrenjaninu. Meteorologijom je počeo da se bavi sa svojih 9 godina, a prognozama i analizama vremena od svoje 13. godine. Njegove preokupacije su studije, ali i sve vezano za Udruženje EkoMeteos. Glavni je prognostičar i programer našeg tima. U meteorologiji ga najviše zanimaju prognoze, ali i tehnička meteorologija – automatske meteorološke stanice, radari…