Vesti i aktuelnosti

Vesti portala

Nove promene u EkoMeteos-u

U Udruženju „EkoMeteos“ došlo je do novih kadrovskih promena, a u skladu sa daljim planovima i ciljevima Udruženja koji su sve veći i...

Struka i nauka

Meteo zanimljivosti

Večeras super mesec!

Večeras će mesec biti najveći u 2013. godini, a istu pojavu moćićemo posmatrati i sutra u večernjim satima. Prilažemo divnu sliku Nacionalne...

Klima

Globalno zagrevanje

Klimatski modeli

Sve katastrofičke prognoze posledica budućeg globalnog zagrevanja, skoro bez izuzetka su zasnovane na rezultatima računarskih modela klime, a ne...